Tag: ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ยูนิเวอร์ซัล โรบอทหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ใช้หุ่นยนต์โคบอทช่วยในการผลิต

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก  พร้อมหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศไทยใช้หุ่นยนต์โคบอทช่วยการผลิต  เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายของรัฐบาล