Tag: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือ อัลทอส คอมพิวติ้ง ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)และ บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที  AI  การประมวลผลบนคลาวด์ และโซลูชั่นการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของโลก ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital