Tag: มาตรฐาน AI

บลูบิค มอง ‘มาตรฐาน ISO/IEC 42001’ ช่วยสร้างจริยธรรมและลดความเสี่ยง

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร ชี้ธุรกิจเผชิญปัญหา 3 ด้านหลักในการพัฒนาและปรับใช้ AI ในองค์กร มอง ‘มาตรฐาน AI’ หรือ ISO/IEC 42001