Tag: ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

AOC 1441 เตือนภัย “โจรออนไลน์” อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชน ข่มขู่ หลอกโอนเงินสูญกว่า 3.9 แสนบาท

นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม –