Tag: ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป

ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป” จัด The Game Changer รวมสุดยอดกูรู เสริมแกร่งผู้นำภาครัฐ-เอกชน พร้อมรับความท้าทาย…ให้ทันโลกแห่งอนาคต

ฤทธิ์เยอะ กรุ๊ป ได้รับการจดแจ้งเป็น “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” น้องใหม่ ดำเนินงานด้วยนักบริหารที่มากด้วย High Quality Connections อย่าง