Tag: ลิสเตอรีน

ลิสเตอรีน® น้ำยาบ้วนปากอันดับ 1 ของโลก ยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก ต้องทนอยู่กับปัญหาฟันผุโดยไม่ได้รับการรักษา  และพบว่าประมาณ 20% ของคนไทยที่มีอายุ 15