Tag: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผนึก เอไอเอส และ ภาคีเครือข่าย เปิดตัว ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อคนไทย

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ครบรอบ ๑๖ ปี ซึ่งถือเอาวันที่ ๘