Tag: สถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน

สถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน (TAISE) จัดงานมอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลที่มุ่งมั่นในการก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีมอบรางวัลจะมีการจัดขึ้นพร้อมกับงาน Asia-Pacific