Tag: เอ็นไอเอ

เอ็นไอเอจุดประกายผู้หญิงยุคใหม่ในโลกเทคโนโลยี เส้นทางสรรค์สร้างนวัตกรรมสุดอิมแพคและการส่งต่อความเท่าเทียมในสังคม

ในโลกปัจจุบัน “ผู้หญิง” ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในวงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเทียบเท่ากับผู้ชาย และมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการก้าวเป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะการเคลื่อนที่ของโลกในวันนี้และอนาคตต้องการกำลังเสริมที่แข็งแกร่งให้กับวงการนวัตกรรม ทั้งประเด็นความหลากหลายของการวิจัย มุมมองความสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นการปิดช่องว่างเรื่องเพศกับวงการวิทยาศาสตร์ให้ลดลงอีกด้วย

เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ (NIA) เปิดรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 6 เจาะกลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนักลงทุน และองค์กรด้านการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและภาคประชาสังคม โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างนักพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม