Tag: แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ 10 ภาคีเครือข่าย สร้างการตระหนักรู้ลดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ 10 ภาคีเครือข่าย จัดงาน “เสียงของเรา ทางเลือกของเรา: รณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง”