Tag: แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย

แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชวนคนไทยคัดกรองอาการโรคกรดไหลย้อนด้วยตนเอง

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมมือกับ สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) แนะนำ “น้องเป๊ป” เครื่องมือประเมินอาการโรคกรดไหลย้อน ซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก รวมถึงคนไทย