Tag: โครงการ Smart Business Transformation

โครงการ Smart Business Transformation ช่วยเอสเอ็มอีไทยปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ เดอะ ฟินแล็บ หน่วยงานบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรรมภายใต้ธนาคารยูโอบี สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยมากกว่า 250