Tag: ไซเบอร์ซีเคียวริตี้

ฟอร์ติเน็ตผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

ฟอร์ติเน็ต ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดหลักสูตรไซเบอร์ซีเคียวริตี้รองรับปริญญาตรี-โท-เอก พร้อมวางตัวเป็นศูนย์กลางการเรียน-การสอน และการฝึกอบรมทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปในองค์กรรัฐ-เอกชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยพื้นที่การศึกษาใน 6 จังหวัด พร้อมเป้าหมายพัฒนาทักษะไซเบอร์นักศึกษาให้เป็นผู้นำในตลาดแรงงานด้านการดูแลความปลอดภัยบนไซเบอร์ ภัคธภา