Tag: 2023 Corporate Social Impact Award

เฟดเอ็กซ์ คว้ารางวัลจากการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนแก่สังคมไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากผลงานดีเด่นด้านการสร้างโอกาสและคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่สังคมไทย