Tag: AIS 3BB FIBRE3

ม่วนขนาด!! AIS 3BB FIBRE3 นำทัพบุกถิ่นล้านนา ด้วยนวัตกรรมเน็ตบ้านที่ดีมากกว่า เพื่อลูกค้าและคนไทย

AIS 3BB FIBRE3 ยกทัพความพิเศษที่มากกว่า BOOST YOUR BRIGHTER FUTURE เพื่อลูกค้า AIS FIBRE และ 3BB ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับประสบการณ์ใช้งานจากนวัตกรรมเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ไฟเบอร์และอินเทอร์เน็ตบ้านที่เข้าถึงทุกพื้นที่มากที่สุด ยืนยันช่วยเพิ่มโอกาสในการยกระดับพื้นที่เมืองของภูมิภาคล้านนา ไปพร้อมๆ กับการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาชีพ และประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นเสน่ห์ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยือนตลอดทั้งปี รวมถึงยังดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อย SME รุ่นใหม่ให้เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจ หรือแม้แต่กลุ่ม Digital