Tag: breeze

“บรีส” พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมั่นใจ ให้กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ใน Dirt is Good National Youth Summit 2023

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dirt is Good เป็นปีที่ 2 กิจกรรมที่จะร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง