Tag: Climate Project

เวฟบีซีจี ธุรกิจผู้อยู่เบื้องหลังความยั่งยืนเพื่อโลก เพื่อธุรกิจ

เวฟ บีซีจี (Wave BCG) แนวร่วมที่แข็งแกร่งด้านความยั่งยืน Green Heroes for Life ที่พร้อมเป็นเบื้องหลังให้องค์กรไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค