Tag: ENGAGE Asia

ภาคธนาคารในเอเชียกำลังมุ่งทำทรานสฟอร์เมชัน พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ในงาน ENGAGE Asia 2023

 แบ็กเบส (Backbase) ผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มธนาคารที่สร้างการมีส่วนร่วม ประกาศขยายการจัดงาน ENGAGE ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดประจำปีมาสู่เอเชีย การริเริ่มโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพให้กับภาคธนาคารในเอเชีย ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาคการเงินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการเปลี่ยนแปลงจากการให้บริการในรูปแบบเดิม เข้าสู่ยุคของธนาคารเพื่อการมีส่วนร่วม งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 8