Tag: GC

AIS – GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

จากวิสัยทัศน์ของ AIS และ GC ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลตามแนวคิด ESG ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม