Tag: Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2023

บลูบิค (BBIK) คว้ารางวัล Azure Award จากเวที Microsoft Thailand Partner of the Year 2023

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร นำโดย นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์