Tag: Nokia Bell Labs

โนเกีย เบิกโรงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์-AI ที่จะมาพลิกโฉมการตั้งค่าระบบเครือข่ายโดยใช้เสียงพูดของมนุษย์

โนเกีย เผยก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการสร้างเครือข่ายแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริง โดยห้องทดลอง Nokia Bell Labs ได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยชิ้นสำคัญครั้งแรกของอุตสาหกรรมเครือข่ายสื่อสารที่ใช้ชื่อว่า “เครือข่าย Natural-Language Networks” ซึ่งสามารถทำงานตอบสนองตามคำสั่งที่เป็นเสียงพูดธรรมดาหรือข้อความสั้นๆ ได้ โดยเครือข่ายนี้จะเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ผนวกเข้ากับความเฉลียวฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ที่จะปฏิบัติงานต่อเนื่องได้เองจนสำเร็จตามคำร้องขอ Nokia