Tag: Paessler

Paessler เปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ PRTG เพื่อผสานโลก OT และ IT ให้ทำงานประสานกันยิ่งขึ้น

 Paessler ผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์โครงสร้างและเครือข่ายระบบ IT ประกาศเปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับโซลูชันชนะรางวัลด้านการมอนิเตอร์ระบบเป็นครั้งแรก โดย OPC UA Server ที่ใช้กับ Paessler PRTG

Paessler แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ บุกตลาดเอเชียแปซิฟิก

Paessler ผู้เชี่ยวชาญด้านการมอนิเตอร์โครงสร้างและเครือข่ายระบบไอทีประกาศแต่งตั้งโทเบียส เจนเชน เป็นรองประธานประจำเอเชียแปซิฟิกและอเมริกา และแมนูลา รอธ เป็นผู้จัดการดูแลช่องทางการจำหน่ายทั่วโลกและลูกค้าหลัก การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มเติมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก(APAC) อีกทั้งยังทำให้ Paessler

Paessler แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ รองรับการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Paessler ผู้เชี่ยวชาญการมอนิเตอร์ระบบสำหรับโครงสร้างและเครือข่ายระบบไอที ประกาศปรับทัพทีมบริหารระดับภูมิภาค เพื่อเสริมศักยภาพการทำตลาดในเอเชียแปซิฟิกและเร่งการเติบโตทางธุรกิจในภาพรวม โดยแต่งตั้ง “จิม ลี” ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Paessler ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับผิดชอบการบริหารการขาย ช่องทางการจำหน่ายต่างๆ และสร้างพันธมิตร พร้อมเลื่อนตำแหน่ง “ทอมมี ล็อค”  จากผู้จัดการฝ่ายบริการเชิงเทคนิคระดับภูมิภาค