Tag: RADIESSE

แจ๊ซซี่ – กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ เป็น Friend of RADIESSE

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย บริษัทผู้นำธุรกิจด้านเวชศาสตร์ความงาม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ และทรีตเมนท์ดูแลผิว ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้แต่ละรายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด กว่า 115 ปี ตลอดยังเป็นผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ความงามที่ก้าวนำตลาดอุตสาหกรรมความงามในไทย