Tag: Smart City Summit & Expo – SCSE 2024

ไต้หวัน เตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024 ชูเทคโนฯ AI ที่มีอยู่ทุกแห่ง

ไต้หวันเตรียมจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2024 ครั้งที่ 11 (Smart City Summit & Expo – SCSE