Tag: Zero Trust

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยวิสัยทัศน์ 2024 ทุกคนจะเข้าถึง AI ได้อย่างทัดเทียม ทำให้ ซีโร่ ทรัสต์ จำเป็นเร่งด่วนในการขยายเครือข่ายเอดจ์ยุคใหม่

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผย Visions 2024 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) โดย จอห์น โรส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกของเดลล์ และ ปีเตอร์ มาร์ส ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ชี้เทรนด์ใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับปี 2024 และปีต่อๆ ไป รวมถึงประเด็นที่เดลล์กำลังทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการนำเทรนด์เหล่านี้มาสร้างโอกาสทางนวัตกรรมให้