Category: ESG

เพาเวอร์บาย ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จากโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ปี 2

ตอกย้ำองค์กรสีเขียวที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล โดย นางมัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจำนวน 600 ชิ้น

“ไปรษณีย์ไทย” ผนึกกำลัง “บีไอจี” และ “EGCO Group” พัฒนาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคโลจิสติกส์ เร่งเครื่องสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

“ไปรษณีย์ไทย” ผนึกกำลัง “บีไอจี” และ “บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group” ลงนามความร่วมมือในการศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจนในการพัฒนาและให้บริการด้านโลจิสติกส์

ปตท.สผ. ร่วมกับภาครัฐ ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของอ่าวไทยตอนบน เพื่อเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ

ปตท.สผ. พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ร่วมศึกษาและประเมินศักยภาพชั้นหินธรณีวิทยาเพื่อกักเก็บคาร์บอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน กับบริษัท อินเป็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระดับประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ Japan

AIS Go Green สานต่อภารกิจสร้างกำแพงกรองฝุ่น สนับสนุนต้นไม้แล้วกว่า 75,000 ต้น

AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้น กับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น ลดมลพิษ ดูดซับกลิ่น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS เราจึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ

เวฟบีซีจี ธุรกิจผู้อยู่เบื้องหลังความยั่งยืนเพื่อโลก เพื่อธุรกิจ

เวฟ บีซีจี (Wave BCG) แนวร่วมที่แข็งแกร่งด้านความยั่งยืน Green Heroes for Life ที่พร้อมเป็นเบื้องหลังให้องค์กรไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

AIS ร่วม 190 องค์กร สร้างภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่การเป็น HUB of E-Waste

AIS เดินหน้าภารกิจคนไทยไร้ e-waste ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกที่ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบปราศจากการฝังกลบหรือ Zero e-waste to landfill  เดินหน้ายกระดับการทำงานสู่การเป็น HUB of E-Waste หรือ ศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐและเอกชนกว่า 190 องค์กรมาร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำขยะ E-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

AIS – GC เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG

จากวิสัยทัศน์ของ AIS และ GC ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลตามแนวคิด ESG ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม

ฟูจิตสึ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม FTH CSR 2022 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด (FTH) นำโดย นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ กรรมการผู้จัดการ และ นางกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

ยูโอบีประกาศแผน 2050 NET ZERO ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ยูโอบี ประกาศคำมั่นที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 หรือปีพ.ศ. 2593 ซึ่งเน้นย้ำเป้าหมายของธนาคารในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่อย่างยืนควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำมั่นของยูโอบีครอบคลุม 6 ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ