AIS ACADEMY ผนึก กระทรวง พม. โครงการ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024”

Share

AIS ACADEMY ผนึก กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อเนื่อง ร่วมเคียงข้าง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ล่าสุดเปิดตัวโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 ภายใต้แนวคิด ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โชว์ไอเดียออกแบบนวัตกรรม ภายใต้โจทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร ตั้งเป้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับองค์ความรู้ใหม่ๆ และทักษะดิจิทัลจากบุคลากรของ AIS ที่จะร่วมเป็นเมนเทอร์ในกิจกรรมนี้ตลอดโครงการ

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS ACADEMY ยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยในองค์รวม ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันจัดให้กลุ่มพนักงาน AIS ได้ร่วมส่งต่อความรู้ สร้างอาชีพกับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ผ่านกิจกรรมอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ รวมถึง สร้างห้องสมุดดิจิทัลเพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย”

“ล่าสุดประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงความต้องการในการดูแลผู้พิการท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นความท้าทายของสังคมอย่างมาก  ดังนั้น AIS จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 ภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดเวทีการแข่งขันให้นิสิต นักศึกษา ได้โชว์ไอเดียการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมโอกาสในการได้รับองค์ความรู้จากพนักงาน AIS ที่จะร่วมเป็นเมนเทอร์ แบ่งปันทักษะ  ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่น้องๆ อย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของชาวเอไอเอสที่พร้อมเคียงข้างสังคมไทยโดยใช้ขีดความสามารถของการเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ – Cognitive Tech-Co นั่นเอง” นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้าย

นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโอกาสในการร่วมงานกับ AIS ในการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม. ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2567