EGCO Group จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration (ส่วนขยาย)

Share

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration (ส่วนขยาย) อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับการพัฒนา ก่อสร้าง รวมทั้งสนับสนุนให้โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration (ส่วนขยาย) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้สำเร็จ

ภายในงานยังมีผู้ถือหุ้นร่วม บริษัท เจ.พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มธนาคารผู้ให้เงินกู้ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท้องถิ่น และชุมชนอำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโรงไฟฟ้าฯ ในครั้งนี้

โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration (ส่วนขยาย) ซึ่ง EGCO ถือหุ้น 80% และ J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้น 20% สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม มีกำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทดแทน (SPP Replacement) จำนวน 28 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15% จากที่ใช้ในโรง