โซนี่ไทยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร้กษ์สิ่งแวดล้อม “กล่องฝัน…ปันสุข” ให้แก่น้อง ๆ บ้านนกขมิ้น

Share

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กล่องฝัน…ปันสุข”เพื่อแบ่งปันโอกาส พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า และผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรม บริจาคหนังสือเรียน และหนังสืออ่านเล่นทุกประเภท รวมถึงเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น เครื่องดนตรี ของใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งของใหม่หรือมือสองสภาพดี โดยสามารถใส่กล่องบริจาคได้ที่ บริษัท โซนี่ไทยสำนักงานใหญ่ รวมทั้งโชว์รูม โซนี่สโตร์ ทั้ง 4 สาขา เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เด็ก และเยาวชนที่อยู่ภายใต้ความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ  ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่  5 กันยายน ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้กิจกรรมดัวกล่าวได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ดังนั้น ทาง บ. โซนี่ ไทย จ.ก. นำโดย มร. โยจิโระ อาซาอิ กรรมการผู้จัดการ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของ อุปกรณ์ที่รับบริจาคมาดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทางบ้านนกขมิ้นขาดแคลน อาทิ กล้องดิจิตัล ทีวี รวมทั้งทุนการศึกษาให้แก่นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อให้ทางมูลนิธิ ฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ทั้งมูลนิธิ และเยาวชนต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้

 พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มพนักงานจิตอาสา ยังได้ถือโอกาสนี้ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และทักษะ ให้แก่น้อง ๆ วัยอนุบาลที่อยู่ภายใต้ความอนุเคราะห์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้ และเข้าใจง่าย อาทิ การเล่านิทาน เกมทายผลไม้ กิจกรรมเข้าจังหวะ การตกแต่งกระถางต้นไม้ให้สวยงาม รวมถึงสอนให้น้อง ๆ ได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ และจบลงด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม กล่องฝัน…ปันสุข” จะเป็นจุดเริ่มของกิจกรรมเล็ก ๆ  ที่พนักงานโซนี่ไทยมีความตั้งใจ และร่วมใจกันจัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน ซึ่งโซนี่ไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ และแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ขาดแคลน อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานในครอบครัวโซนี่ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์สังคมให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนสืบไป