“กรมการค้าต่างประเทศ” ยกทัพกูรูบุกแดนอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติวเข้มผู้ประกอบการ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

Share

Oกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการlook like koค้า…ตัวช่วยสร้างแต้มต่อ SME ไทย สู่ตลาดการค้าต่างประเทศ” โดยการสัมมนาในรูปแบบ on-site และ online เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ

กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงเช้าเป็นการเสวนา หัวข้อ “เปิดมุมมอง สิทธิประโยชน์ทางการค้า … เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าต่างประเทศและทางด้านการลงทุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) บริษัท ท๊อปฟู้ดส์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตสินค้าผลไม้ แบรนด์ สยามไดมอนด์ บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ ดีสวัสดิ์

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย หัวข้อ “เรื่องสำคัญที่ต้องรู้…ควบคู่การส่งออก” โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ 1) การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (2) การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

นายรณรงค์ กล่าวว่า ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการเชิงรุกโดยการสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้ประกอบการไทยเพื่อผลักดันการค้าชายแดน และมุ่งส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้ง SME และ Start up รวมถึงผู้สนใจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการค้าต่างประเทศในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการค้ามีลักษณะที่จำเพาะและค่อนข้างซับซ้อน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการเชิงลึกให้ครบถ้วนทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า สิทธิพิเศษทางภาษี FTA ต่างๆ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การคำนวณต้นทุนและตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) ตลอดจนวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

การจัดงานสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลในปี 2566 นี้ จะดำเนินการจัดสัมมนาในรูปแบบ hybrid ด้วยการผสมผสานทั้งรูปแบบ on-site และ online ทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการมากที่สุด โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลา และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้มาบุกแดนอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนากันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ on-site ที่มีมากกว่า 100 คน และรูปแบบ online ที่มีมากกว่า 300 คน สำหรับการจัดงานสัมมนาครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเเรม โซ เเบงคอก กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้นับเป็นอีกโครงการที่จะเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ SME ไทยด้วย “สิทธิประโยชน์ทางการค้า” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้าโลก อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ท่านผู้ประกอบการสามารถสมัครร่วมฟังเสวนาครั้งที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า… ตัวช่วยสร้างแต้มต่อ SME ไทยสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ” ได้ที่ FACEBOOK : กรมการค้าต่างประเทศ DFT หรือที่ www.dft.go.th