NT เชิญชวนนิสิต นักศึกษาประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

Share

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) จัดประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ ระดับอุดมศึกษา “SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business” เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม “SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในหัวข้อ “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย” โดยโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมที่เปิดกว้างในแง่ของเทคโนโลยีอวกาศ โดยไม่ได้มีแค่เรื่องดาวเทียมสื่อสารและยานอวกาศเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายมิติเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวอวกาศ เทคโนโลยีสำหรับการค้นพบทรัพยากรใหม่ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจอวกาศ เป็นต้น โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

“NT ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม และมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่ นิสิต นักศึกษา เยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 15,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop with Mentor ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจจะมาให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งประสบการณ์ความรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคตต่อไป”

นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลการประกวดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งผลงานและดูรายละเอียดได้ที่ https://spacequest2024.space/