ไปรษณีย์ไทยแจ้งปรับอัตราใหม่ค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทาง ภาคพื้น-ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ

Share

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้นและค่าธรรมเนียมบริการพิเศษเฉพาะบางพิกัดน้ำหนัก และบางปลายทาง เหตุต้นทุนขนส่งนำจ่ายเพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและปลายทางที่ให้บริการได้ทาง https://international.thailandpost.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนค่าขนส่งและค่านำจ่ายปลายทางของไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไปรษณีย์ไทยต้องปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้นและค่าธรรมเนียมบริการพิเศษให้สอดคล้องกับต้นทุนบริการในบางพิกัดน้ำหนักและบางปลายทาง โดยจะเริ่มปรับราคาค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทางภาคพื้นและค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ มีรายละเอียดค่าบริการใหม่ดังนี้

 ไปรษณียบัตร ค่าบริการ 47 บาท/ฉบับ

บัตรภาพ และจดหมายอากาศ (Aerogramme) ค่าบริการ 50 บาท/ฉบับ

พัสดุย่อยระหว่างประเทศทางภาคพื้น 12 ปลายทาง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร เยอรมนี เบลเยียม เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์

ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศทางภาคพื้น 9 ปลายทาง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์

ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ อาทิ บริการไปรษณีย์ตอบรับ 65 บาท/ชิ้น บริการไปรษณีย์รับประกัน 7 บาท/จำนวนเงินรับประกันทุกๆ 20 SDR (1 SDR = 46.4994 บาท สำหรับปี 2567) บวกค่าปฏิบัติการไปรษณีย์รับประกัน 120 บาท/ชิ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลก่อนฝากส่งสิ่งของไปต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น