นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เยือนประเทศไทย เชื่อมโยงวัฒนธรรม “Maori & Thai Song Dam”

Share

ในโอกาสที่นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เยือนประเทศไทย ครั้งแรกในรอบ 11 ปี เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในปี 2569 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนและองค์กรพันธมิตร ได้รับฟังนโยบายความร่วมมือ จากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพ ในโอกาสการมาเยือนของผู้นำรัฐบาล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ ซี อาเซียน นำเสนอกิจกรรม “Common Cultural Heritage” ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 เพื่อนำอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ เมารี และ ไทยทรงดำ ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกันที่โดดเด่น และสามารถสืบทอดความประณีต งดงาม ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างสมบูรณ์

ภายในงาน มีการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมนิทรรศการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเมารี และกลุ่มไทยทรงดำ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนออย่างสร้างสรรค์ โดย นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  ชื่นชมการแสดง และการจัดนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เมารี และในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ก็ได้นำวัฒนธรรมเมารีมาร่วมแสดงในงานเพื่อยืนยันถึงมิตรภาพที่ดีต่อกัน

คุณประนอม กลองชิต ประธานศูนย์ศึกษาไทดำ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวเมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยเบฟฯ และนำผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของชาวไทดำมามอบเป็นของขวัญให้กับคณะผู้นำรัฐบาลนิวซีแลนด์ นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับคณะผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ ระหว่างการเตรียมการจัดทำของที่ระลึก รวมถึงการเตรียมการแสดงในวันนี้ เราได้ทำงานใกล้ชิดกับทางศูนย์ซี อาเซียน และ บริษัท ไทยเบฟฯ ทำให้เราได้รับความรู้ คำแนะนำ การเตรียมพัฒนาความพร้อมของชุมชน การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า และการยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ”

ไทยทรงดำ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย มีการรวมตัวกันพัฒนาการท่องเที่ยวและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อาทิ ชุมชนไทยทรงดำบ้านหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนไทยทรงดำบ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร