Tag: กล่องฝัน…ปันสุข

โซนี่ไทยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร้กษ์สิ่งแวดล้อม “กล่องฝัน…ปันสุข” ให้แก่น้อง ๆ บ้านนกขมิ้น

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมใจกัน      จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “กล่องฝัน…ปันสุข”เพื่อแบ่งปันโอกาส พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า และผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรม