Tag: โครงการก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024

แอลจี จับมือ สมาคมก้าวท้าใจ จัดการแข่งขันวิ่ง ‘ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024’

บริษัท แอลจี  อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันวิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมก้าวท้าใจและภาคีเครือข่าย