Tag: Dell Technologies

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยวิสัยทัศน์ 2024 ทุกคนจะเข้าถึง AI ได้อย่างทัดเทียม ทำให้ ซีโร่ ทรัสต์ จำเป็นเร่งด่วนในการขยายเครือข่ายเอดจ์ยุคใหม่

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผย Visions 2024 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) โดย จอห์น โรส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกของเดลล์ และ ปีเตอร์ มาร์ส ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ชี้เทรนด์ใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับปี 2024 และปีต่อๆ ไป รวมถึงประเด็นที่เดลล์กำลังทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการนำเทรนด์เหล่านี้มาสร้างโอกาสทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาค

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยโฉมนวัตกรรม PowerMax Storage ช่วยลูกค้าประหยัดพลังงาน เร่งความยืดหยุ่นการรับมือภัยคุกคามบนไซเบอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศประสิทธิภาพและคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ Dell PowerMax ระบบสตอเรจความจุสูง (high-density) อันทันสมัยสำหรับเวิร์กโหลดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง (Mission-Critical) ต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ PowerMaxOS 10.1 ที่อัพเดทใหม่นี้เข้ามาช่วยยกระดับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ของเดลล์ในเวลาเพียง

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลสำรวจบ่งชี้ 31% ขององค์กรธุรกิจในไทย กำลังบ่มเพาะนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลการสำรวจ ดัชนีชี้วัดนวัตกรรม (Innovation Index) ระบุ 66% ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น 60% และทั่วโลก 57%) เกรงว่าองค์กรของตัวเองอาจตกกระแสได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมและแผนงานนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน (Pipeline)  การทำวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกครั้งใหม่นี้ เป็นการทำโพลล์ด้วยการพูดคุยกับพนักงานองค์กรจำนวน 6,600 คนในกว่า 45 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดนวัตกรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ และองค์กรธุรกิจเองควรเตรียมความพร้อมของคนทำงาน