เดลล์ เทคโนโลยีส์ จัดงานมัลติคลาวด์

Share

Dell Technologies และ Microsoft ขอเชิญร่วมงาน “Multi-Cloud by Design: Drive More Efficient and Effective IT Operation with Trust”

Multi-Cloud นั้นได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบ IT ที่ธุรกิจองค์กรแทบทุกแห่งได้เริ่มต้นใช้งานแล้ว แต่คำถามสำคัญคือ เราจะบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ

ที่กระจัดกระจายอยู่บน Multi-Cloud ให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลบน Multi-Cloud จะไม่สูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบออนไซต์ และ แบบออนไลน์

  • แบบออนไซต์ : ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
  • แบบออนไลน์ : แพลตฟอร์ม Microsoft Teams

งาน         Multi-Cloud by Design: Drive More Efficient and Effective IT Operation with Trust

วัน          พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

เวลา        13.00 – 16.30 น.

สถานที่:   ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท คลิกเพื่อดูแผนที่

หรือผ่านทางออนไลน์ Microsoft Teams

ลงทะเบียนคลิก: https://qr.page/g/4cNpCiq9XOc