Elekta ผู้นำตลาดในการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็ง ได้เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

Share

Elekta มีการจัดประชุมผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วม ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและนำเสนอวิทยาการล่าสุดให้แก่ผู้ใช้งาน

(กรุงเทพ:12 พฤศจิกายน 2566) Elekta (EKTA-B.ST) ประกาศจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ โดยมุ่งนำวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งให้แก่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ใช้งานขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแบ่งปันทักษะความรู้และความชำนาญในทางรังสีรักษาให้กับผู้ใช้งาน

มาร์โค ลี รองประธานอาวุโสบริษัท Elekta ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวว่า “เนื่องด้วยประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุกๆปี การจัดตั้งบริษัท Elekta ในประเทศไทยจึงมีส่วนช่วยในการสนับสนุนวิทยาการ และ ให้การรักษาที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งการจัดตั้งบริษัท Elekta ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการเพิ่มจำนวนเครื่องฉายรังสี เพื่อย่นระยะเวลาการเข้าถึงการรักษา”

โดย Elekta จะดำเนินการตามกลยุทธ์ – ACCESS 2025 – ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในประเทศที่มีการเติบโตสูง อาทิเช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม อีกทั้งยังคาดหวังให้ Elekta ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ ในขณะเดียวกันยังช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านให้เข้าถึงและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วย

สำหรับการประชุมผู้ใช้งานครั้งแรกของ Elekta แห่งประเทศไทย ได้มีโรงพยาบาลและกลุ่มลูกค้าทางการแพทย์ต่างๆเข้าร่วมกว่า 40 องค์กร โดยในงานประชุมมีการนำเสนอวิทยาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนทางรังสีรักษาให้แก่ผู้ป่วย ผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า ProKnow บนคราวด์ โดย ProKnow จะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างแผนการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยและลักษณะของเนื้องอก โดยแผนการรักษาที่ดีจะช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขต และ ปริมาณรังสีที่เหมาะสมแก่เนื้องอกและลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออื่นรอบข้างได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างผู้เข้าร่วมใช้งานบนแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี และ ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางการแพทย์ของผู้เข้าร่วมต่อไป

บทสัมภาษณ์กับ Marco Lee – รองประธานอาวุโสของ Elekta ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น การประชุมผู้ใช้ Elekta 12 พ.ย. 2566 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ทำไม Elekta ถึงตัดสินใจจะเข้าสู่ตลาดประเทศไทยโดยตรง?

มาร์โก ลี: หนึ่งในเหตุผลหลักที่ Elekta ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็เพราะเราเห็นว่าโรคมะเร็งในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นElekta จึงเลือกที่จะเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลและทางการแพทย์ในแง่ของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หนึ่งในแรงจูงใจของเราคือการช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับการระบาดของโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่ตลาดคือการที่เราเข้าถึงแพทย์มากขึ้น ส่งผลให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราสามารถแบ่งปันเทคโนโลยีของ Elekta รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราเคยแบ่งปันให้กับตลาดอื่นๆ ให้พวกเขาได้ นั่นจะเป็นแนวทางแก้ไขที่ดีกว่า การรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยในปัจจุบัน

งบประมาณที่ Elekta คาดว่าจะลงทุนและสนับสนุนประเทศไทยคือเท่าไร?

มาร์โก ลี: สถานการณ์ที่เป็นอยู่จำเป็นต่อการพิจารณา จำนวนเครื่องจักรที่เรามีเมื่อเทียบกับจำนวนเครื่องจักรที่ประเทศไทยต้องการ เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้ป่วย

เราจะมาดูว่าจะต้องนำทรัพยากรเข้ามาในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยประเทศรับมือกับอัตราโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง Elekta พร้อมเสมอที่จะนำเข้ามา

Elekta วางแผนในการใช้งบประมาณสนับสนุนในประเทศไทยในด้านใดบ้าง

มาร์โก ลี:เราจะดูสถานการณ์ความต้องการในตลาดการเเพทย์ เราคาดว่าเมื่อจำนวนเครื่องจักรในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรมากขึ้น มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมากขึ้น นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการใช้งบประมาณ

Elekta มีความคิดเห็นอย่างไรที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย?

Marco Lee: อันดับแรกสิ่งที่ Elekta สามารถทำได้คือนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเข้าสู่ตลาดประเทศไทย ประการที่สองคือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ต้องให้พวกเขาเข้าใจว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันคืออะไร เช่น ในปัจจุบัน ในแง่ของการดูแลในระดับที่สูง แพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศใช้การแยกส่วนแบบไฮโป จำนวนความถี่ที่ผู้ป่วยต้องการในการฉายรังสีจะลดลง สร้างความสะดวก ปลอดภัย และยังช่วยลดต้นทุนให้กับภาครัฐในด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย ทั้งหมดนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยโปรแกรม เทคโนโลยีล่าสุดของ Elekta และวิธีที่เราทำงานร่วมกับรัฐบาลตลอดจนแพทย์ของประเทศไทยเพื่อนำเสนอโปรแกรมและโซลูชั่นดังกล่าว

อธิบายกลยุทธ์ของอีเล็คต้าสำหรับประเทศไทย

มาร์โค ลี: มี 4 กลยุทธ์ กลยุทธ์แรกคือ Elekta มุ่งมั่นที่จะทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อตลาด ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีล่าสุดของเราซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีสำหรับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพราะแพทย์สามารถดูสิ่งที่พวกเขากำลังรักษาได้ กลยุทธ์ที่สองคือเราต้องการเป็นเพื่อนกับลูกค้าตลอดไป นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว เราจะดูแลโซลูชั่นและสนับสนุนลูกค้า ผู้ซื้อ ทีมวิศวกรของเราที่จะดูแลโซลูชั่นและบริการตลอดจนด้านการศึกษากการใช้งาน เราจัดการอบรมขั้นตอนทางเทคโนโลยีล่าสุดให้พวกเขาได้ทราบ กลยุทธ์ที่สามคือเราทำผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆ ในตลาด เพราะเรารู้ว่าการรักษามะเร็งไม่สามารถทำได้โดยฝ่ายเดียว จริงๆ แล้วมันต้องการการดูแลอย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกคน ตัวอย่างเช่น เราจะต้องทำงานร่วมกับบริษัทด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นบริษัทด้านภาพเพื่อการวินิจฉัย เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้อย่างไร และหลังจากนั้นอีเล็คต้าก็สามารถเข้ามาในการรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ นั่นก็หมายความว่าจำนวนการรอดชีวิตของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น เราต้องการแน่ใจว่าการนำรังสีรักษามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในโลก เพราะทุกวันนี้ในตลาดเกิดใหม่หลายๆ แห่งมีคนไม่มากนักที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เป้าหมายของเราทำเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลและนักลงทุนเพื่อนำเสนอโซลูชันที่มากขึ้นและเครื่องจักรมากขึ้นภายในพื้นที่ที่ด้อยโอกาส ประการที่สี่คือ “ขับเคลื่อนการยอมรับจากทุกเสาหลัก”

หากลูกค้ามีเทคโนโลยีอยู่แล้วหลังจากเข้าประชุมกับ Elekta ในวันนี้ แล้วพบว่า Elekta มีเทคโนโลยีที่อัพเดต เครื่องจักรที่มีอยู่ของลูกค้าสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับการปรับปรุงจากการประชุมครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือพวกเขาจำเป็นต้องซื้อหรืออัปเกรดเป็นคุณสมบัติใหม่เพื่อให้สามารถนำเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงที่พวกเขาเรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ได้

Marco Lee: ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรที่ลูกค้ามี เครื่องบางเครื่องสามารถอัปเกรดได้ แต่อาจมีสถานการณ์ที่เครื่องจักรของลูกค้าเก่าเกินไปและล้าสมัย เนื่องจากมีส่วนประกอบภายในมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอื่นอีกต่อไป ดังนั้นลูกค้าอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรของตน

Elekta มีผู้จำหน่ายกี่ราย และหากลูกค้าที่ใช้ผู้จำหน่ายรายอื่นหรือเครื่องจักรอื่น พวกเขาจะสามารถซื้อการอัพเกรดจาก Elekta ได้หรือไม่

Marco Lee: อาจมีผู้จำหน่ายประมาณ 4 รายในตลาด แต่โดยปกติแล้วพวกเขาไม่สามารถซื้อการอัพเกรดจาก Elekta เพื่ออัพเกรดเครื่องจักรของผู้จำหน่ายรายอื่นได้ มันจะไม่ทำงาน

รังสีรักษาช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตนานขึ้นหรือลดรักษาพยาบาลได้อย่างไร

มาร์โก ลี: เรารู้ว่าในปัจจุบันการรักษาที่พบบ่อยที่สุดคือการผ่าตัด แต่แล้วค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเมื่อเทียบกับการฉายรังสีจะสูงกว่า ดังนั้นการใช้รังสีรักษาร่วมเป็นวิธีหนึ่งในการรักษา จะช่วยยืดอายุข้อบ่งชี้บางประการของเนื้องอกมะเร็ง ซึ่งเป็นอัตราการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้นของผู้ป่วย แต่จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะตรวจพบเนื้องอกมะเร็งได้เร็วแค่ไหน แน่นอนว่าเราทุกคนรู้ดีว่าตรวจพบเร็วที่สุด โอกาสในการใช้วิธีการรักษาผสมผสานกันจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้

Elekta เคยประสบปัญหาใดๆ ขณะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยหรือไม่?

มาร์โก ลี: ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ จะบอกว่าเรากำลังติดตามสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องการจะทำภายในประเทศ แผนของรัฐบาลไทยต้องการขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคมะเร็งมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง Elekta จะสนับสนุนสิ่งนั้น

ในเว็บ elekta มีสินค้าหลากหลาย เลยอยากจะทราบว่าคุณเพียงต้องการนำผลิตภัณฑ์รังสีรักษาเข้ามาหรือต้องการนำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เข้ามาในประเทศไทยด้วย?

มาร์โก ลี: Elekta เป็นบริษัทด้านรังสีบำบัดในทางหนึ่ง แล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ก็เกี่ยวข้องกับรังสีบำบัด เรามีเครื่องซีเลเบรเตอร์เชิงเส้น การฝังแร่บำบัด… ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฉายรังสี เรามีแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องจักรให้ทำงานในลักษณะรังสีรักษาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง และเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าอย่างน้อยจะมีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนที่เหมาะกับเครื่องของ Elekta หรือเครื่องของ Elekta ที่สามารถป้องกันมะเร็งได้ทุกประเภท

มาร์โก ลี: จะบอกว่ามะเร็งส่วนใหญ่จะสามารถรักษาด้วยเครื่องได้ แต่จะอยู่ในระยะที่เนื้องอกอยู่มากกว่า จากนั้นแพทย์จะเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะให้คำแนะนำอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีมากที่สุด

ราคาเครื่องเท่าไหร่ครับ?

มาร์โก ลี: เราอาจบอกอะไรไม่ได้มากนัก แต่แน่นอนว่ามีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนได้

เราอยากให้คุณพูดถึงการประชุมวันนี้ ผลตอบรับเป็นอย่างไร?

มาร์โก ลี: สิ่งที่เห็นจากการประชุมวันนี้คือการมีปฏิสัมพันธ์กันมากมาย ทางวิทยากรได้นำเสนอเทคโนโลยีและความรู้ที่ดีที่สุดที่พวกเขามีต่อผู้ชม ทำให้มีการโต้ตอบกันมากมายระหว่างพวกเขา โดยสิ่งที่เราเห็นในที่นี้คิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการ ในการประชุม User ทุกครั้ง เราได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เหมาะกับตลาดและการตัดสินใจจากส่วนอื่น ๆ ของโลกที่จะเข้ามาและภายในประเทศเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโดยที่เราต้องการความรู้ในระดับทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

อะไรเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดในวันนี้?

มาร์โก ลี: หนึ่งในหัวข้อที่สำคัญที่สุดที่โรงพยาบาลพันธมิตรของเราจัดแสดงเกี่ยวกับการใช้โซลูชันออนไลน์ที่มี MR-guided และจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างไร และเรายังได้เริ่มรวบรวมข้อมูลบางส่วนในช่วงสามปีที่ผ่านมาของการรักษา เพื่อแสดงให้เห็นอัตราการรอดชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับ Elekta ที่จะเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น

มาร์โก ลี: Elekta ได้ตัดสินใจที่จะนำเสนอโดยตรงผ่านการซื้อสินทรัพย์ และในการทำเช่นนั้น เราสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยตรงมากขึ้น เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น เราอยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนร่วมชีวิตของลูกค้า โดยเราจะสนับสนุนพวกเขาในแง่ของการอัพเกรดเครื่องจักร แล้วเราก็จะสนับสนุนพวกเขาทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม กระบวนการแสวงหาความรู้ เพราะเราทุกคนรู้ดีว่านี่คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราจะมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ขั้นตอนใหม่ ๆ ที่เราสามารถรองรับแพทย์และแพทย์ที่นี่ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง

นอกจากมุ่งตรงสู่ตลาดประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศใดบ้างที่ต้องการเข้าร่วมอีก

มาร์โก ลี: เรากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ โดยเฉพาะตลาดที่เราไม่ได้นำเสนอโดยตรง ดังนั้นเราจึงกำลังตรวจสอบสิ่งที่เป็นไปได้อยู่

คุณเข้าร่วมกับประเทศอื่นมากน้อยเพียงใด?

มาร์โก ลี: ส่วนใหญ่ เราอยู่ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะผ่านทางตัวเราเองหรือทางอ้อมผ่านทางผู้จัดจำหน่าย ดังนั้น ณ จุดนี้ เรากำลังค้นหาจุดสมดุล จากนั้นเราก็มองหาโอกาสที่เราสามารถเจาะจงในตลาดบางแห่งได้มากขึ้น

เกี่ยวกับ Elekta Group

ในฐานะผู้นำทางด้านรังสีรักษาด้วยการแพทย์แม่นยำ Elekta มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกรายมีโอกาศเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างดีที่สุด โดยทาง Elekta จับมือร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน และ เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งนำพาความหวังให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง จากทีมงานทั่วโลกกว่า 4,700 คน เราได้ผสมผสาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ปฎิวัติทางการรักษาโรคมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่เราจะเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยโรงมะเร็งทุกราย Elekta มีสำนักงานใหญ่ในกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ มีสำนักงานย่อยในกว่า 40 ประเทศ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Stockholm สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์ elekta.com หรือติดตาม @Elekta บน Twitter